Opbaren zonder koeling

Wat is Thanatopraxie / lichte balseming?

Thanatopraxie is een tijdelijke balseming van het menselijk lichaam na overlijden. Feitelijk is het een nieuwe keuze voor de opbaring. Voorheen was de enige optie om op te baren met behulp van een koeling. Door het toepassen van deze vorm van tijdelijke balseming kan er dus onafhankelijk van de buitentemperatuur zonder koeling opgebaard worden. De De kans dat de (zichtbare)opbaring goed verloopt, wordt door een lichte balseming aanzienlijk groter.
Thanatopraxie (lichte balseming) is een specialistische invasieve handeling die alleen uitgevoerd mag worden door gediplomeerde Thanatopracteurs.

Hoe wordt deze moderne manier van balseming uitgevoerd?

Het best is de behandeling uit te leggen aan de hand van het voorbeeld van nierdialyse. Bij nierdialyse wordt het bloed buiten het lichaam gebracht, gereinigd en weer terug in het lichaam gebracht. Bij thanatopraxie wordt in plaats van het schone bloed een balsem-vloeistof teruggebracht die de ontbinding tijdelijk stil legt. Hoe lang deze periode precies zal zijn is bij iedereen verschillend.

Met thanatopraxie ligt de ontbinding in het begin nagenoeg geheel stil en na ruim een week neemt de werking van de vloeistof weer langzaam af.
Er zijn er grote cosmetische voordelen als gevolg van deze behandeling. Het zien van de overledene tijdens het laatste afscheid is voor veel mensen een belangrijk onderdeel in het rouwproces. Verkleuringen en andere ontbindingsverschijnselen zoals geuren en indroging zullen geen belemmering meer vormen bij het afscheid (denk hierbij aan handen, nagels, lippen en oren.

Wanneer moet de behandeling plaatsvinden?

Een behandeling hoeft niet onmiddellijk plaats te vinden na overlijden. Beter is zelfs om het lichaam even met rust te laten en de behandeling een aantal uren of zelfs een dag later uit te voeren.Er hoeft dan niet gekoeld te worden of andere maatregelen genomen worden in de tussentijd.

Mede door de lichte balseming later uit te voeren is het nu voor  de nabestaande mogelijk om even een moment van rust te nemen na een overlijden. Niet gelijk mensen over de vloer en in de hectiek van het regelen te stappen.

Waar kan de behandeling plaatsvinden?

De behandeling kan plaatsvinden in een uitvaartcentrum, mortuarium, thanatorium  maar ook op een thuislocatie.

De Ruiter Uitvaartzorg werkt samen met HQ Thanatopraxie uit Woudenberg, Paulina Wouters & Hans Hartman zij zijn beiden geregistreerd en gediplomeerd thanatopracteur.

http://hq-thanatopraxie.nl.

  

Indien u hier meer informatie over wilt dan kunt u contact met ons opnemen per telefoon 06-10710789 of per email info@deruiteruitvaartzorg.nl.