Inloopavondlezing

Lezingen NVVE (Nederlandse Vereniging voor Euthanasie

De NVVE legt de keuzemogelijkheden uit rondom het levenseinde.
De verschillende begrippen zoals euthanasie en palliatieve sedatie komen aan de orde.
Ook wordt er ingegaan over de wettelijke mogelijkheden en de ruimte van de huidige euthanasiewet.
Verteld wordt wat men nu al kan en zou moeten regelen en welke verschillende wilsverklaringen er zijn.
Ook worden de niet-reanimeren penning en de Wet op de Behandelingsovereenkomst besproken tijdens de lezing.
Uiteraard is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van discussie.