Dineke de Ruiter

Welke karaktereigenschappen bezit jij die jij inzet in jouw werk?

Mijn karakter omschrijft zich het beste als perfectionistisch en organisatorisch met een groot sociaal en empathisch vermogen. Ik ben een duizendpoot waaraan nabestaanden alles mogen en kunnen vragen, en ik zal er altijd alles aan doen om een stap harder te lopen om te zorgen dat men de uitvaart krijgt die men wenst en die passend is bij de overledene.

Wat is het mooie van het beroep uitvaartverzorger?

Ten eerste vind ik het geen beroep, maar een roeping. Het zit in je of niet. Maar het mooie aan het mogen doen wat wij doen, is dat je steeds weer die uitdaging aangaat om de uitvaart zo vorm te geven en te begeleiden, zoals de familie zich dit wenst. Je mag meedenken en suggesties aandragen. Als de familie hier keuzes in maakt die de juiste keuzes zijn, dan kun je met een voldaan terugkijken op die uitvaart. We worden vaak geknuffeld door nabestaanden bij het afscheid na de uitvaart en dat zegt wel iets over hoe wij ons ‘werk’ doen.

Bij ons houdt het ‘werk’ niet op na de uitvaart. Ook daarna blijven wij betrokken bij de familie als zij dat wensen. Wij bieden echt een stukje nazorg, wat ook erg belangrijk is in mijn ogen.

Uitvaart- en wensenboekje

Spreken over uw eigen uitvaart of die van een dierbare doet u niet dagelijks. Toch kan het u en vooral uw nabestaanden rust geven om bespreekbaar te maken wat u belangrijk vindt. Met het wensenboekje helpen wij u graag op weg om hier eens bij stil te staan.

Vraag boekje aan Vul online in