Checklist bij overlijden

Als een naaste overlijdt, dan moet er in een korte periode veel geregeld worden. Hieronder vindt u de belangrijkste punten op een rij. In geval van overlijden kan ook uw uitvaartverzorger u verder helpen.

Melding van overlijden

 • Waarschuw de dienstdoende (huis)arts. Hij zorgt in overleg met de uitvaartverzorger voor een verklaring van overlijden. Bewaar deze akte goed, want u heeft deze nodig bij het afwikkelen van veel zaken.
 • Bel de uitvaartverzorger van De Ruiter Uitvaartzorg  24 uur per dag bereikbaar: 06 – 107 107 89.
 • Probeer na te gaan of er een testament of donorcodicil is.
 • Bij overlijden tijdens een reis in het buitenland: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Bij overlijden door een ongeval: bel na de arts uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Dit kan om meerdere verzekeringen en maatschappijen gaan; denk bijvoorbeeld niet alleen aan de uitvaartverzekering, maar ook indien aanwezig – aan een levens- en ongevallenverzekering.
 • Stel directe familieleden en vrienden op de hoogte.
 • Leg vast de kleding klaar die de overledene zal gaan dragen.

Inlichten van instanties

 • Vul de online opzegdienst in. Via deze dienst kunt u voor € 49,- de meeste punten in dit document automatisch regelen.
 • Stel de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds op de hoogte.
 • Stel de bank van de overledene op de hoogte en evt. de notaris voor de verklaring van Erfrecht als die nodig is.
 • Stel de verhuurder of woningbouwvereniging op de hoogte.
 • Stel eventuele kredietverstrekkers van leningen op de hoogte.
 • Zeg abonnementen, lidmaatschappen en contributies op.
 • Bankafschrijvingen kunnen vaak duidelijk maken waar de overledene een lidmaatschap had.
 • Zeg verzekeringen op die niet meer nodig zijn. Laat zo nodig de tenaamstelling wijzigen van verzekeringen die wel moeten doorlopen, maar op naam van de overledene staan.
 • Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.

Tegenwoordig krijgen veel instanties automatisch bericht over het overlijden. Als de uitvaartverzorger de inschrijving van overlijden heeft gedaan dan informeert de gemeente automatisch diverse instanties over de nieuw ontstane situatie.

Zoals: Belastingdienst, grote pensioenfondsen CAK (indicatiestelling Zorg), de Sociale Verzekeringsbank (AOW, ANW), Rijksdienst Wegverkeer en ook het UWV (WW, Ziektewet, WAZ, WIA, WAO, Wajong). Ook de grote ziektenkostenmaatschappijen zoals Menzis, VGZ, IZA krijgen bericht van overlijden.

Een aantal afdelingen binnen de gemeente worden bijna altijd ook in kennis gesteld, zoals : WOZ, rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Adressenlijst

Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een adressenlijst samen te stellen. Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo up-to-date mogelijk te houden. Ga na hoeveel kerstkaarten u verstuurd, dan zit u in ieder geval in de buurt van het aantal te versturen rouwkaarten.