Begraven

Begraven of cremeren?

Traditie en religie geven houvast als het gaat om de keuze voor begraven of cremeren. Maar niet iedereen heeft die houvast. Veel mensen kiezen dan ook puur op gevoel of stellen de keuze zo lang mogelijk uit.
Voor beide mogelijkheden – begraven en cremeren – zijn argumenten; de keuze is persoonlijk. Om een beetje te
helpen met een bewuste keuze heeft De Facultatieve een informatief boekje uitgegeven. ‘Cremeren of Begraven?’
Het boekje geeft geen advies, maar draagt bij aan een goede beeldvorming. Het vertelt in kort bestek ook iets over de historie van begraven en cremeren in Nederland.

Begrafenis in een algemeen graf

Bij een algemeen graf gelden diverse beperkingen. Zo worden in één graf meer (meestal drie) overledenen begraven
en is de looptijd tien jaar, zonder mogelijkheid tot verlengen. Hierna mag de eigenaar van de begraafplaats het graf ruimen. De graflegging vindt plaats op chronologische volgorde van overlijden. De standaardafmeting van de
gedenkplaat is gewoonlijk 40 x 40 cm. Kortom, bij een algemeen graf zijn de keuzemogelijkheden beperkt.
De kosten echter zijn aanzienlijk lager dan bij een ‘eigen’ graf.

Begrafenis in een particulier graf

Bij een particulier (‘eigen’) graf is de looptijd langer, meestal twintig jaar, maar dit verschilt per begraafplaats.
De eigenaar van het graf bepaalt wie erin begraven worden. Er is vaak ruimte voor twee of drie overledenen.
Na afloop van de huurperiode kan de huur (meestal per tien jaar) verlengd worden.
Er wordt niet zonder toestemming geruimd.
Op een aantal begraafplaatsen is het zelfs mogelijk een precieze locatie uit te zoeken.

Een particulier graf is duurder: Er zijn dan kosten van de begraafrechten, plus het termijn van de koop van het graf, de kosten van het plaatsingsrecht van een gedenkteken, plus een jaarlijks bedrag voor onderhoud van de begraafplaats.

Begraven op een Natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen kiezen ervoor begraven te worden op een plek in de vrije natuur.
Dat gebeurt met respect voor mens en natuur en met erkenning van het recht op privacy.
Er is volop ruimte voor een eigen invulling van begrafenissen.