Omgaan met dementie

Een sterfgeval met een persoon met dementie in de directe kring van nabestaanden resulteert vrijwel onvermijdelijk in een uitvaart met gecompliceerde omstandigheden. Hiermee kunnen wij de persoon met dementie, de familie en betrokkenen met kundigheid en zorgvuldigheid begeleiden bij het vorm geven aan een dementievriendelijk afscheid en een dementievriendelijke uitvaart.

Het voorkomt onnodig verdriet en draagt bij aan medemenselijkheid in onze samenleving. We richten ons voornamelijk op wat voor iemand met dementie nog wel mogelijk is. Want dat is vaak veel meer dan gedacht wordt!

Uitvaart- en wensenboekje

Spreken over uw eigen uitvaart of die van een dierbare doet u niet dagelijks. Toch kan het u en vooral uw nabestaanden rust geven om bespreekbaar te maken wat u belangrijk vindt. Met het wensenboekje helpen wij u graag op weg om hier eens bij stil te staan.

Vraag boekje aan Vul online in