Waardig sterven

Waardig sterven is de manier die je zelf kiest

De meeste mensen willen overlijden in een slaap, zonder pijn. Maar dit gebeurt lang niet altijd. Door lichamelijk of psychisch lijden kan de weg naar de dood zwaar of mensonterend zijn.

Om in die omstandigheden waardig, zonder lijden en niet in eenzaamheid te kunnen sterven,
ben je afhankelijk van een arts.

Wat is euthanasie?

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op een waardige manier beëindigd door het toedienen van medicijnen. Euthanasie is altijd uit vrije wil, een patiënt vraagt en de arts voert de euthanasie uit. Volgens de Nederlandse wet mag dat bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden.
Meer informatie over Euthanasie, de wet en zorgvuldigheidseisen: https://www.nvve.nl/wat-euthanasie

Wilsverklaring opstellen

In een wilsverklaring legt u wensen vast voor uw medische behandeling of levenseinde. Bijvoorbeeld over reanimeren. Een wilsverklaring is voor situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts. U kunt zelf een wilsverklaring opstellen of u kunt een standaardwilsverklaring gebruiken. Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw (huis)arts. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

Hieronder vindt u een paar voorbeelden van wilsverklaringen:
> Kijk hier voor een voorbeeld wilsverklaring behandelverbod
> Kijk hier voor een voorbeeld wilsverklaring euthanasie

Vertegenwoordiger aanwijzen

U kunt in uw wilsverklaring ook aangeven wie uw vertegenwoordiger is. De vertegenwoordiger mag namens u met de arts in gesprek gaan over uw medische behandeling. En eventueel beslissingen nemen als u dit niet meer zelf kan.

Niet-reanimerenverklaring

Er zijn diverse redenen om een niet-reanimerenverklaring te overwegen. Uw gezondheidssituatie, leeftijd en sociale contacten kunnen een rol spelen. Neem uw besluit op basis van realistische informatie. Belangrijk is te weten dat de kwaliteit van leven na een succesvolle reanimatie over het algemeen goed is.

Spreek uw voornemen om niet gereanimeerd te willen worden goed door met uw familie en vrienden en met uw (huis)arts.

Niet-reanimerenpenning

Met een niet-reanimerenpenning maakt u de wens kenbaar dat u niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Het maakt hierbij niet uit wat de oorzaak is. U draagt de penning aan een ketting om uw hals.

De verklaring moet voorzien zijn van naam (achternaam en voornamen voluit), geboortedatum, geboorteplaats, handtekening en datum.

De niet-reanimerenpenning is te verkrijgen bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Alleen leden van deze vereniging kunnen deze penning aanschaffen. www.nvve.nl

Stel huisgenoten, vrienden en artsen op de hoogte en laat hen weten waar u de verklaring bewaart

Rechtsgeldigheid

De niet-reanimerenpenning en de schriftelijke wilsverklaring zijn beiden rechtsgeldig.