Religie en uitvaart

Voor veel mensen speelt religie een belangrijke rol in het leven. Elke cultuur heeft zijn eigen rituelen rondom dood en uitvaart. Zoals balsemen, ritueel wassen en het lichaam in doeken wikkelen. U kunt ervoor kiezen om uw geloof een belangrijke rol te laten vervullen op uw uitvaart. Iedere religie heeft haar gebruiken en kenmerken. Deze kunt u terug laten komen in uw uitvaart. Wij respecteren uw cultuur en geloofsovertuiging en bieden u alle ruimte om uw gebruiken uit te voeren. Wij zijn goed op de hoogte van de verschillende kerken en voorgangers in onze omgeving en werken hier nauw mee samen om uw afscheidsdienst volledig naar uw wens te laten verlopen.

Eigen rituelen creëren

Tegenwoordig nemen veel families steeds meer zelf de ‘regie’ in handen bij het samenstellen van een uitvaart. Er wordt lang niet altijd meer gekozen voor de ‘standaard’ kist, liederen/gezangen in de kerk en het kopje koffie met een broodje kaas na de uitvaart. Een uitvaart in Nederland wordt steeds persoonlijker. De laatste tien jaren werden gekenmerkt door een overgang naar de uitvaart die past bij de overledene en de nabestaanden. Niet voor niets willen uitvaartorganisaties in hun uitingen benadrukken hoe ‘persoonlijk’ ze zijn. Met de komst van de uitvaart naar ‘eigen invulling’ komt het steeds vaker voor dat de traditionele rituelen plaatsmaken voor andere symbolische handelingen.

Niet naar de kerk, wel gelovig

De ontkerkelijking speelt een grote rol. Doordat het aantal kerkgangers af is genomen is ook het aantal kerkelijke uitvaarten afgenomen. Maar lang niet alle niet-kerkelijk mensen zijn niet gelovig. Uit een onderzoek dat het KASKI* heeft gedaan naar de spiritualiteit van dertigers en veertigers blijkt dat heel veel mensen wel gelovig zijn, maar geen bezoeker van de kerk. Het onderzoek verdeelde mensen in vier groepen, van kerkgangers tot mensen die niet naar de kerk gaan en die niet gelovig zijn. Veel mensen horen bij de groepen ‘niet-kerkelijk/sterk gelovig’ of ‘niet-kerkelijk/enigszins gelovig’ ( 700.000/645.000 mensen). Dit zijn mensen die zich om uiteenlopende reden niet aangesproken voelen tot de kerk, maar mensen die wel een christelijke opvatting hebben.

* Het KASKI is een Nederlands sociaalwetenschappelijk instituut dat sinds 1946 onderzoek verricht naar godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkelingen in Nederland. Het is verbonden aan de Katholieke Radboud Universiteit Nijmegen.

De Ruiter Uitvaartzorg is er voor iedereen. Vanzelfsprekend is er veel ruimte
voor uw wensen, rituelen en symbolen. We reiken u mogelijkheden aan, uiteindelijk maakt
u zelf de keuzes voor het afscheid dat bij u en de overledene past.